Možná zpoždění letů v Bruselu - kvůli stávce se neodbavují zvazadla

15.05.2013

Zaměstnanci společnosti Swissport, která má na starost odbavování na letišti v Bruselu (Belgie), vstoupili do předem neohlášené stávky. Na letišti v Bruselu se tak přestalo manipulovat se zavazadly, které měla tato společnost na starost.

Nenakládají se a nevykládají se tak zavazadla na paluby letadel, stejně tak se nepřekládají zavazadla mezi jednotlivými letadly na letišti v Bruselu. Management společnosti se snaží minimalizovat dopady stávky na cestující. Na druhou stranu upozorňuje, že v současné době není možné dodat včas zavazadla, která prochází letištěm v Bruselu.

Důrazně doporučujeme, bude-li to možné, aby cestující cestovali pouze s příručními zavazadly. Potřebujete-li cestovat i s odbaveným zavazadlem, přesuňte si všechny potřebné věci do příručního zavazadla, protože jeho včasné doručení není schopna společnost Swissport zaručit. Berte však prosím v patrnost, že do příručního zavazadla není možné umístit tekutiny, gely a další nebezpečné předměty.

Dále doporučujeme, abyste si ověřili stav svého letu. Vzhledem ke stávce je možné, že bude docházet ke zpoždění letu z Bruselu nebo letu do Bruselu.

Cestující cestovní agentury SMILEX, kteří mají zakoupené levné letenky do Bruselu, kterých se stávka v Bruselu týká jsou průběžně kontaktováni.

Status svého letu můžete ověřit u letecké společnosti. Klienti SMILEX mohou pro informace kontaktovat nás na telefonním čísle +420 596 123 456 nebo na emailu obchod@smilex.cz a my status letu rádi ověříme.

Pro ověření statusu letu nás kontaktujte:

Zpět na výpis

cestovní výstrahy